Available courses

Автори пропонованих матеріалів:

Косолап Микола Павлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування;

Кротінов Олексій Павлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування;

У нпосібнику  висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго та ресурсоощадної системи землеробства No-till. В сконцентрованому вигляді  подаються технології вирощування найбільш поширених польових культур. При підготовці посібника авторами використані і  узагальнені матеріали власних наукових досліджень та результати зарубіжного і вітчизняного практичного досвіду  запровадження системи землеробства No-till.

Гостьовий доступ для ознаймлення з курсом за паролем "no-till"

Стратегічний маркетинг – важливий інструмент прогнозування майбутніх параметрів функціонування і розвитку підприємств, ринків чи цілих країн. Результатом прогнозування мають бути нормативи конкурентноздатності: майбутніх товарів, які буде випускати підприємство; технологій, методів організації виробництва та менеджменту.Автори
матеріалів:
Едіте Страздіня, - експерт GLOBALG.A.P в країнах Східної Європи, Технічний менеджер по роботі з ключовими клієнтами в Центральній Азії, Латвії та Росії. strazdina@globalgap.org
Сандра Еймане,  - фахівець з розвитку сільських районів, консультант по GLOBALG.A.P й інших схемах якості, Латвійський центр сільських консультацій та освіти Sandra.eimane@llkc.lv
Ірина Гінтере,  - консультант з розвитку села, консультант по GLOBALG.A.P і інших схемах якості, Латвійський центр сільських консультацій та освіти. Irina.gintere@llkc.lv

Модуль складається з наступних тем:

1. Найбільш  відомі системи якості в Європі і світі.
2. Вимоги ринку, переваги продажів.
3. GLOBALG.A.P. - лідер в схемах якості.
4. Розділи GLOBALG.A.P.
5. Інтегроване сільське господарство як надійна основа для сертифікації
6. Додатки до сертифіката GLOBALG.A.P.
7. Порядок отримання сертифікату GLOBALG.A.P. і правила для підприємців.
8. Схеми якості в Україні
Доступні навчальні та демонстраційні матеріали для отримання додаткової інформації.

Орієнтовний обсяг курсу 30 годин. Для перевірки засвоєння матеріалів пропонується тест.

За сприяння:

 

Увага! Тимчасово надано гостьовий доступ до курсу за паролем "mod1".


Автори
матеріалів:

Маріс Нарвілс - старший фахівець-консультант по садівництву і органічному сільському господарству, Латвійський центр сільських консультацій та освіти.
Ласма Озола - старший фахівець - консультант з органічного сільського господарства відповідно до правил і норм ЄС, Латвійський центр сільських консультацій та освіти.

 Модуль складається з наступних тем:

1. Органічне землеробство ЄС
2. Регулювання ЄС щодо органічних продуктів харчування і сільського господарства.
3. Маркування органічних продуктів.
4. Система сертифікації і контролю органічного землеробства.
5. Основи виробництва органічних культур - Як виробляти якісний органічний продукт.
6. Умови та переваги продажу органічних продуктів. Досвід виробників органічних продуктів в Латвії. Досвід виробників органічних продуктів в Україні, експортний потенціал.
7. Інформаційні бази даних з органічного сільського господарства.

Орієнтовний обсяг курсу 30 годин.
Для перевірки засвоєння матеріалів пропонується тест, при успішному складанні якого ви отримуєте сертифікат.

За сприяння:Увага! Тимчасово надано гостьовий доступ до курсу за паролем "mod2".


Автори
 матеріалів:

Роман Корінець, кандидат економічних наук, почесний президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України. rkorinets@gmail.com
Лієне Фельдмане -експерт з розвитку сільських районів і кооперації, Латвійський центр сільських консультацій та освіти. Liene.feldmane@llkc.lv

Модуль складається з наступних тем:
1. Економічні та організаційні аспекти кооперування виробників органічної продукції
2. Світовий досвід  кооперування виробників органічної продукції
3. Кооперація виробників органічної продукції в Україні
4. Інші форми кооперування виробників органічної продукції
5.  Держава і кооперативи виробників органічної продукції
ВИСНОВКИ

Додаткові матеріали

Орієнтовний обсяг курсу 30 годин. 
Для перевірки засвоєння матеріалів пропонується тест, при успішному складанні якого ви отримуєте сертифікат.

За сприяння:


Увага! Тимчасово надано гостьовий доступ до курсу за паролем "mod3".