Автори пропонованих матеріалів:

Косолап Микола Павлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування;

Кротінов Олексій Павлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування;

У нпосібнику  висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго та ресурсоощадної системи землеробства No-till. В сконцентрованому вигляді  подаються технології вирощування найбільш поширених польових культур. При підготовці посібника авторами використані і  узагальнені матеріали власних наукових досліджень та результати зарубіжного і вітчизняного практичного досвіду  запровадження системи землеробства No-till.

Гостьовий доступ для ознаймлення з курсом за паролем "no-till"

Стратегічний маркетинг – важливий інструмент прогнозування майбутніх параметрів функціонування і розвитку підприємств, ринків чи цілих країн. Результатом прогнозування мають бути нормативи конкурентноздатності: майбутніх товарів, які буде випускати підприємство; технологій, методів організації виробництва та менеджменту.